O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady. Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi klientami.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

Hurtownia Prego powstała w 2001 r. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest handel hurtowy środkami farmaceutycznymi, materiałami medycznymi, opatrunkami, paralekami do aptek, punktów aptecznych i szpitali. W 2007 r. firma weszła w skład Grupy, na czele której stanęła giełdowa spółka Torfarm, następnie NEUCA.

Hurtownia Prego należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.

Zarząd

ROMAN KUDZIA – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zawodowo związany z pionami ekonomicznymi i kredytowymi banków PKO BP SA i ING Bank Śląski SA. Wiele lat współpracował ze spółkami leasingowymi zarówno jako dyrektor finansowy oraz członek zarządu. Piastował stanowisko dyrektora finansowego w Fabryce Papieru SA w Myszkowie. Od 2004 r. prowadzi postępowania upadłościowe jako syndyk. Od września 2012 r. jako Prezes Zarządu.

DANIEL WOJTKIEWICZ - Wiceprezes Zarządu